NU HAR DE KOMMIT ETT FÖRSLAG FRÅN EU-KOMMISSIONEN OM FÖRLÄNGNING AV YKB (YRKESKOMPETENSBEVIS)

Förslaget från EU-KOMMISSIONEN:

– Licenser/YKB som gått/går ut mellan 1 sep 2020 – 30 apr 2021 får med detta undantag, förlängas ytterligare i 7 månader pga. den pågående pandemin, som bl.a. innebär att den obligatoriska utbildningen som reglerna kräver att man ska genomföra för att förnya sitt YKB, inte kan genomföras i praktiken med större grupper.

– Om ett medlemsland anser att det inte går att följa reglerna med den obligatoriska utbildningen efter 30 apr 2021, måste de informera Kommissionen om detta senast 1 apr 2021 och med motivering förklara varför de inte kan genomföra utbildningen, och därmed ansöka om ytterligare förläning på max 6 månader.

– Om ett medlemsland väljer att inte införa dessa undantag, måste land ändå följa de undantag som ges av annat medlemsland till deras yrkesförare och dess YKB.

– Syftet med YKB-reglerna är att ha samma kompetensregler för yrkesförare i hela EU för att på så vis säkerställa säkerhet på vägarna, för berörda yrkesförare och samtliga i trafiken. Undantagsreglerna är skapade för att säkerställa en välfungerande inre transportmarknad och undvika störningar på den inre marknaden som helhet.

Snabbanslutning