ALLA VILL VI VÄL KOMMA HEM FRÅN JOBBET?

Merparten av dödsolyckor i arbetet sker på arbetsplatser som är tillfälliga eller rörliga.

Tillfälliga arbetsplatser är arbetsplatser där arbetet bedrivs under en avgränsad period, exempelvis en byggarbetsplats.

Rörliga arbetsplatser finns i branscher där arbetet är rörligt, exempelvis transportnäringen och skogsavverkningen.

Varje år sker flera dödliga händelser vid lossning av gods på svenska arbetsplatser.
Det är flera faktorer som spelar in, bland annat stress och felaktigt lastat gods.
Titta på filmen för att ta del av fler faktorer, och läs om hur du kan förebygga dödliga händelser i arbetet på din arbetsplats
När gjorde ni en riskanalys på eran arbetsplats senast?
Snabbanslutning