• YKB Del 5

    YKB del 5 - DinUtbildare.se

YKB Del 5

Kurs för Yrkeskompetensbevis
Delkurs 5

Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015.

Yrkesförare ska genomgå en 35 timmars grundutbildning vart femte år för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis, YKB. I YKB Delkurs 5 behandlas ämnen som risker i trafiken samt kundbemötande.

Målgrupp:

Alla lastbils- och bussförare som kör yrkesmässig trafik.

Kursinnehåll:

  • Trafiksäkerhet
  • Brand
  • Förarens uppträdande
  • Yrkesroll och kundfokus

Kursens mål:

Efter YKB Del 5 ska kursdeltagarna kunna utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursdeltagarna ska kunna hantera konflikter och krissituationer samt stärka företagets profil och varumärke.

Antal deltagare:

Max 20 st vid varje kurstillfälle

Kursens längd:

Minst 7 timmars utbildning (1 dag)

Intyg:

Efter genomförd utbildning YKB del 5 utfärdas ett personligt intyg till deltagaren. När man genomgått alla fem delkurser erhåller deltagaren nytt yrkeskompetensbevis som gäller i fem år.

Pris:

1 695 kr per deltagare.

I priset ingår kursmaterial, utbildningsintyg, registrering, för– och eftermiddagsfika, lunch och lokaler. Moms tillkommer. Utbildningar på plats hos kund samt större grupper kan offereras.

Utbildningar

Snabbanslutning