• YKB Del 4

    YKB del 4 - DinUtbildare.se

YKB Del 4

Kurs för Yrkeskompetensbevis
Delkurs 4 – Ergonomi och hälsa

Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil.
Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015. 

Yrkesförare ska genomgå en 35 timmars grundutbildning vart femte år för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis, YKB. YKB Del 4 behandlar ämnen som rör förebyggande av skador och olyckor i arbetet.

Målgrupp:

Alla lastbils- och bussförare som kör yrkesmässig trafik.

Kursinnehåll:

  • Arbetsrelaterade olyckor
  • Statistik över olyckor
  • Nollvisionen
  • Vanligaste skadorna
  • Kemiska ämnen

Kursens mål:

Kursdeltagarna ska kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om fysisk och psykisk förmåga. 

Antal deltagare:

Max 30 st vid varje kurstillfälle 

Kurslängd:

Minst 7 timmars utbildning (1 dag) 

Kursintyg:

Efter genomförd utbildning utfärdas ett personligt intyg till deltagaren. När man genomgått alla fem delkurser erhåller deltagaren nytt yrkeskompetensbevis som gäller i fem år 

Pris:

1 495 kr per deltagare.

I priset ingår kursmaterial, utbildningsintyg, registrering, för– och eftermiddagsfika, lunch och lokaler. Moms tillkommer. Utbildningar på plats hos kund, samt större grupper offereras.

Utbildningar

Snabbanslutning