• YKB Del 3

    YKB Del 3 - DinUtbildare.se

YKB Del 3

Kurs för Yrkeskompetensbevis
Delkurs 3

Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015.

Yrkesförare ska genomgå en 35 timmars grundutbildning vart femte år för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis, YKB. I YKB del 3 behandlas ämnen som färdskrivare och kör- och vilotider.

Målgrupp:

Alla lastbils- och bussförare som kör yrkesmässig trafik. 

Kursinnehåll:

  • Lagar och lagkrav
  • Lagen om yrkesförarkompetens
  • Kör- och vilotider
  • Färdskrivare, analog och digital
  • Påföljder vid lagbrott
  • Digital färdskrivare, funktion och användning

Kursens mål:

Efter utbildningen YKB del 3 ska kursdeltagarna kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för passagerare, gods och transporter. 

Antal deltagare:

Max 20 st vid varje kurstillfälle 

Kursens längd:

Minst 7 timmars utbildning (1 dag) 

Kursintyg:

Efter genomförd utbildning utfärdas ett personligt intyg till deltagaren. När man genomgått alla fem delkurser erhåller deltagaren nytt yrkeskompetensbevis som gäller i fem år. 

Pris:

1 695 kr per deltagare. I priset ingår kursmaterial, utbildningsintyg, registrering, för– och eftermiddagsfika, lunch och lokaler. Moms tillkommer.  Utbildningar på plats hos kund, samt större grupper offereras.

Utbildningar

Snabbanslutning