• YKB Del 2

    YKB del 2 - DinUtbildare.se

YKB del 2

Kurs för Yrkeskompetensbevis
Delkurs 2

Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015.

Yrkesförare ska genomgå en 35 timmars grundutbildning vart femte år för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis, YKB. I YKB del 2 behandlas ämnen som regler för lastning, lossning och passagerares säkerhet.

Målgrupp: 

Alla lastbils- och bussförare som kör yrkesmässig trafik.

Innehåll:

  • Var uppgifterna om fordonets olika vikter finns och vad de innebär
  • Vägarnas behörighetsklasser
  • Genomgång av olika axeltryck med hänsyn till vägtyp
  • Beräkning av högsta tillåtna lastvikt för lastbil och släp
  • Hjälpmedel vid lastning och lossning
  • Lastsäkring och fordonsstabilitet

Kursmål:   

Efter utbildningen YKB del 2 ska kursdeltagarna kunna de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring samt känna till de villkor som gäller för lagliga transporter. 

Antal deltagare: 

Max 20 st vid varje kurstillfälle 

Kurslängd: 

Minst 7 timmars utbildning (1 dag) 

Intyg: 

Efter genomförd utbildning utfärdas ett personligt intyg till deltagaren. När man genomgått alla fem delkurser erhåller deltagaren nytt yrkeskompetensbevis som gäller i fem år. 

Pris:  

1 695 kr per deltagare.

I priset ingår kursmaterial, utbildningsintyg, registrering, för– och eftermiddagsfika, lunch och lokaler. Moms tillkommer. Utbildningar hos kund, samt större grupper offereras. 

Utbildningar

Snabbanslutning