• YKB Del 1

    YKB Del 1 - DinUtbildare.se

YKB Del 1

Utbildning Yrkeskompetensbevis 
Delkurs 1

Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015. 

Alla lastbils- och bussförare som kör yrkesmässig trafik ska genomgå en 35 timmars grundutbildning vart femte år för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis, YKB Del 1 behandlar ämnen som ger en ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

Målgrupp:

Alla lastbils- och bussförare som kör yrkesmässig trafik.

Innehåll:

  • Motorns uppbyggnad
  • Vridmoment och verkningsgrad
  • Optimalt utnyttjande m h t varvtal och bränsleförbrukning
  • Kraftöverföring
  • Växellåda och växling
  • Bromsars funktion och användning

Kursmål:

Efter genomgången utbildning YKB del 1 ska kursdeltagaren ha fått ökad förståelse för motorns uppbyggnad och vikten av att optimera och spara bränsle. 

Kurslängd:

Minst 7 timmars utbildning (1 dag)  

Kursintyg:

Efter genomförd utbildning utfärdas ett personligt intyg till deltagaren. När man genomgått alla fem delkurser erhåller deltagaren nytt yrkeskompetensbevis som gäller i fem år. 

Antal deltagare:

Max 20 st vid varje kurstillfälle 

Pris:

1 695 kr per deltagare.

I priset ingår kursmaterial, utbildningsintyg, registrering, för– och eftermiddagsfika, lunch och lokaler. Moms tillkommer. Utbildningar på plats hos kund, samt större grupper offereras.

Utbildningar

Snabbanslutning