• Liftutbildning – E-learning med praktik

  Liftutbildning - DinUtbildare.se

Traversutbildning – E-learning med praktik

Vår Traversutbildning – E-learning med praktik erbjuder självstudier på teoridelen via dator eller mobiltelefon. Denna del kan du utföra när och där som det passar dig bäst.

Efter självstudierna träffar du din instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet för dig. Därefter gör du den praktiska delen.

I den praktiska delen går instruktören igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, uppställning och körning av liften. Därefter avslutas delen med ett praktiskt körprov.

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

​Målgrupp:

Traversoperatörer. Den här utbildningen ger en heltäckande behörighet för de vanligaste förekommande traverstyperna.

​Kursens mål:

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att du känner dig trygg när du ska ut och köra till traverser. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för dig som ska jobba med traverser.

​Kursinnehåll:

Hela denna utbildning görs i enlighet med och utgår från de internationella standarderna:

 • ISO 9926-1 Lyftkranar – Utbildning av förare

 • ISO 23853 Utbildning av lastkopplare och signalmän

 • ISO 12480-1 Lyftkranar – Säker användning.

Dessutom Arbetsmiljöverkets föreskrift:

 • AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för minikranar:

 • Kranens arbetsområde

 • Lära ut tekniken kring traverskranar

 • Deras egenskaper

 • Riskbedömning

 • Kontroller och tillsyn

 • Ge grundläggande färdigheter i manövrering.

 • Allmän kännedom om lyftredskap

 • Lastkoppling

 • Tabeller för lyftredskap

Vi lägger fokus på en intressant och varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel.

Plats:

Antingen kommer du till oss så att vi utför en fullständig utbildning på travers, eller så kommer vi ut till din arbetsplats och utför utbildningen på de traverser som du ska köra i det riktiga arbetet.

Kursens längd:

​Teoretiska delen med självstudier: 2-4 timmar

Praktiska delen med instruktör: 2-6 timmar.

Pris:

2695 kr per deltagare

Intyg:

Det utbildningsbevis du får gäller i 5 år och ska sedan förnyas med en repetitionskurs.

Utbildningar

Snabbanslutning