• Teleskoplastarutbildning TYA

  Teleskoplastarutbildning TYA - DinUtbildare.se

Teleskoplastarutbildning TYA

För förare av teleskoplastare erfordras yrkesbevis – ett kompetensbevis på praktiska och teoretiska kunskaper. Teleskoplastarutbildning TYA har innehåll och genomförande som regleras genom avtal som samordnas av TYA (transportbranschen) och BYN (byggnadsindustrin). 

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till den som yrkesmässigt ska arbeta som förare av teleskoplastare.

Kursinnehåll:

 • Validering. (För deltagare med minst 4000 timmars erfarenhet). 
 • Ansvar och försäkringar 
 • Arbetsmiljölagstiftning 
 • Ergonomi 
 • Brandskydd 
 • Trafikregler och arbete på väg 
 • Maskinens konstruktion 
 • Mätningsteknik, laser och ultraljudsteknik 
 • Service och återfyllnadsarbeten 
 • Schaktningsarbete 
 • Lastning 
 • Vägbyggnad 
 • Redskap 

Kursens mål:

Utbildningens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker och ekonomisk förare. 

Kursens längd:

Utbildningen pågår under 1 -3 dagar. 

Intyg:

Yrkesbevis erhålles när man har 30 mån eller 4000 timmars dokumenterad praktik samt klarat kompetensproven. Efter avslutad kurs med godkänt resultat erhålls utbildningsbok och kursintyg. Behörigheten gäller tillsvidare och behöver inte uppdateras

Pris:

6 995 kr

Plats & datum:

Kontakta oss för mer information och bokning

Utbildningar

Snabbanslutning