• Säkrare lyft – E-learning med praktik

    Utbildning i minikran upp till 10 tonmeter

Säkrare lyft – E-learning med praktik

Vår utbildning Säkrare Lyft – E-learning med praktik erbjuder självstudier på teoridelen via dator eller mobiltelefon. Denna del kan du utföra när och där som det passar dig bäst.

Efter självstudierna träffar du din instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet för dig. Därefter gör du den praktiska delen.

I den praktiska delen går instruktören igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, lyfttabeller, kommunikation och kopplingar. Därefter avslutas kursen med ett praktiskt prov. 

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Den här utbildningen ger lastkopplaren & signalmannen en heltäckande behörighet för att kunna arbeta med kranar och lastkoppla. 

Målgrupp:

Denna utbildning är för dig som ska arbeta som lastkopplare eller signalman. Detta är en utvidgad utbildning för dig som vill arbeta i en säkrare miljö när du ska lastkoppla. 

​Kursens mål:

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för lastkopplare och signalmän.

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att du känner dig trygg när du ska ut och arbeta som en lastkopplare eller signalman. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet.

​Kursinnehåll: 

​Hela denna utbildning utgår från de internationella standarderna: 

​​ISO 23 853:2020 Lyftkranar – Utbildning av lastkopplare och signalmän

Samt arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Handhavandet av kranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Lastkopplaren samarbetar med kranföraren och måste ha en grundläggande utbildning i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering, samordning).

I vår utbildning går vi även igenom en del grundfakta på kranarna.

  • Kranens arbetsområde 
  • Olika kranar 
  • mekanismer och säkerhetsutrustning 
  • Lyftredskapens egenskaper och utförande 
  • Belastningstabeller 
  • Lastkoppling 
  • Signalering för signalman 

Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en, eller ett antal, kontrollfrågor till varje delkapitel.  Du blir utmanad genom hela utbildningen. 

Kursens längd:

Teoretiska delen som självstudier: 2-4 timmar 

Praktiska delen med instruktör: 2-6 timmar 

Intyg:

Det utbildningsbevis som du får gäller i 5 år och ska sedan förnyas med en repetitionskurs. 

Pris:  

2 295 kr per deltagare

 

Utbildningar

Snabbanslutning