• Röjsågsutbildning RA/RB

  Röjsågsutbildning RA/RB - DinUtbildare.se

Röjsågsutbildning RA/RB

Röjsågsutbildning – Nivå RA 

RA är den grundläggande nivån som du måste klara först för röjsågskörkort. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till dig som är nybörjare med röjsåg. Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll i korthet: 

 • gällande säkerhetsbestämmelser, risker som är förknippat med användning av röjmotorsågen 
 • start och hantering av röjmotorsågen 
 • justering av sele/såg för god ergonomi vid olika typer av arbeten 
 • grundläggande teknik för kontrollerad sågning/avverkning (ansättning, varvtal, stabilitet) 
 • arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning 
 • daglig skötsel och kontroll av skärutrustning inklusive ev. filning och skränkning av skärutrustning
  (sågklinga, slyklinga/gräskniv och grästrimmer)
   
 • kontroll av såg och skyddsutrustning 

Kursens mål:

Målsättningen med utbildningen är att du ska klara proven för röjsågsutbildning nivå RA enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Röjsågsutbildning – Nivå RB

RB behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning. 

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till dig som redan har röjsågsutbildning nivå RA och som använder dig av röjsåg återkommande i arbetet eller på fritiden.

Kursinnehåll i korthet: 

 • gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av röjmotorsåg vid normal skogsröjning med kapdiameter upp till ca dubbla sågdjupet,
  samt de risker som är förknippat med användningen. 
 • fällning av ”enkelsnittsträd” (upp till klingans sågdjup, 6-8 cm stubbdiameter) 
 • användning av ”dubbelsnitt/omlottsågningsteknik” och ”sparad kant- teknik” på träd som är grövre än klingans sågdjup med kontroll av fällriktning 
 • arbetsplanering (både översiktlig och detaljerad) 
 • sågning av högre sittande grenar och kapa trädet i sektioner 
 • risker som är förknippat med stammar i spänn 

Kursernas längd:

1 dag per kurs.

Intyg:

Utbildningarna inkluderar ett praktiskt och teoretiskt prov. Godkända prov ger dig ett utbildningsintyg.

Övrig information:

Minimiålder är 16 år. Du får dock inte arbeta ensam med röjsågen innan du har fyllt 18 år. Ta båda dessa utbildningar tillsammans så når du röjsågskörkort Nivå RARB

Pris:

2 495 kr

Utbildningar

Snabbanslutning