• Motorsåg A + B

    Motorsågsutbildning A+B

Motorsåg A+B

Motorsågsutbildning A+B

Den 1 januari 2015, trädde 17 § i ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), i kraft.

Enligt paragrafen gäller följande: ”Den som arbetar med en motorkedjesåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras”. 

Målgrupp:  

Den som använder motorsåg i arbetet eller på fritiden, skogsägare, skogsarbetare eller entreprenörer. 

Kursens mål:   

Praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara säkert arbete med motorsåg vid enklare kapning och fällningsarbete 

Kursinnehåll:  

Nivå A 

Praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara säkert arbete med motorsåg vid enklare kapningsarbeten. I utbildningen ingår även information om säkerhetsbestämmelser, skyddsutrustning, vård och skötsel av utrustning samt arbetsteknik. 

Nivå B 

Praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara säkert arbete med motorsåg vid fällning och kvistning av träd, samt kännedom om hantering av fastfällda träd.

I utbildningen ingår även information om allmänna säkerhetsbestämmelser, skyddsutrustning, vård och skötsel av utrustning samt grundläggande arbetsteknik. 

Kursens längd: 

Ca. 8 timmar

Intyg: 

Efter genomförd utbildning och godkända prov utfärdas ett personligt intyg till deltagaren. 

Förkunskaper:

Minimiålder 16 år, förkunskaper krävs ej.

Pris:  

2 495 kr per deltagare.

I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis, registrering, för– och eftermiddagsfika, lunch och lokaler. Moms tillkommer. Utbildningar på plats hos kund, samt större grupper offereras. 

Utbildningar

Snabbanslutning