• Minikran upp till 10 ton E-learning med praktik

  Utbildning i minikran upp till 10 tonmeter

Minikran upp till 10 tonmeter – E-learning med praktik

Vår utbildning Minikran upp till 10 tonmeter – E-learning med praktik erbjuder självstudier på teoridelen via dator eller mobiltelefon. Denna del kan du utföra när och där som det passar dig bäst.

Efter självstudierna träffar du din instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet. Därefter gör du den praktiska delen.

I den praktiska delen går instruktören bland annat igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, uppställning och körning av kranen och sedan avslutas delen med ett praktiskt körprov. 

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

OBS! För att gå denna utbildning krävs det att du har avklarat utbildningen Säkrare lyft och vi kommer att vilja se ditt intyg för detta innan du gör den praktiska delen. Vi erbjuder förstås en kombinerad utbildning om du behöver Säkrare lyft också.

​Målgrupp:

Den här utbildningen ger minikransoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande minikranarna upp till 10 tonmeter och som producerats enligt EN 13000 (Standard för lyftkranar – mobilkranar) samt att lastkoppla och agera signalman.

Behöver du i stället ha en utbildning för större minikranar eller en pick and carry kran så tar vi tillsammans med din instruktör fram en maskinspecifik utbildning.

Kursens mål: 

Utbildningens mål är att du ska få en genomgående kännedom om de regler som gäller för minikranar upp till 10 tonmeter.

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att du känner dig trygg när du ska ut och köra en minikran. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för dig som ska jobba med minikranar. 

Kursinnehåll:

Hela denna utbildning sker i enlighet med Swedish Rentals läroplan. 

Läroplanen omfattar de minimikrav på utbildning som erfordras för operatörer av minikranar upp till 10 tonmeter. 

Vår utbildning utgår från de internationella standarderna: 

 • ​ISO 9926-1 Kranar, utbildning av förare 
 • ISO 9926-2 Kranar, utbildning av förare – Mobilkranar 
 • ISO12480-1 Lyftkranar, Säker användning
 • Samt  AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Handhavandet av kranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Kranföraren måste därför väljas med omsorg och ha en grundläggande utbildning även i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering och samordning).

 • Kranens arbetsområde 
 • Lära ut tekniken kring minikranar 
 • Deras egenskaper och lastdiagram 
 • Mekanismer och säkerhetsutrustning 
 • Ge grundläggande färdigheter i manövrering.  

Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel.  Du blir utmanad genom hela utbildningen. 

Kursens längd:

Teoretiska delen med självstudier: 2-4 timmar 

Praktiska delen med instruktör: 2-6 timmar 

Intyg:​ 

Utbildningsbeviset gäller i 5 år och ska sedan förnyas med en repetitionskurs.  Detta intyg bör du delge din arbetsgivare.

Plats & datum:

Kontakta oss för mer information och bokning

Utbildningar

Snabbanslutning