• Liftutbildning – E-learning med praktik

  Liftutbildning - DinUtbildare.se

Liftutbildning – E-learning med praktik

Vår Liftutbildning – E-learning med praktik erbjuder självstudier på teoridelen via dator eller mobiltelefon. Denna del kan du utföra när och där som det passar dig bäst.

Efter självstudierna träffar du din instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet för dig. Därefter gör du den praktiska delen.

I den praktiska delen går instruktören igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, uppställning och körning av liften. Därefter avslutas delen med ett praktiskt körprov.

Vi rekommenderar att även gå vår utbildning Fallskydd för lift. Den tar upp allt du behöver veta om fallskydd och hur det ska användas i liften.​ Görs utbildningarna i kombination med varandra så utförs alla praktiska delar tillsammans och det blir endast ett slutprov.

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

​Målgrupp:

Liftoperatörer. Den här utbildningen ger en heltäckande behörighet för de vanligaste förekommande lifttyperna som saxlift, bomlift, vikbomslift, stödbensliftar och pelarliftar.

​Kursens mål:

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att du känner dig trygg när du ska ut och köra till exempel en saxlift, bomlift eller en släpvagnslift. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för dig som ska jobba med liftar.

​Kursinnehåll:

I en basutbildning ska enligt Liftläroplanen minst två lifttyper ingå, antingen av typen 1A och 3B, eller av typen 3A och 1B, det ger behörighet 1A, 1B, 3A, 3B på utbildningsbeviset. Om färre lifttyper än så finns med blir det en begränsad utbildning som ger behörighet för enstaka lifttyper.

Utbildningen följer den internationella standarden samt Liftläroplanen. Hela denna utbildning sker i enlighet med Liftutbildningsrådets liftläroplan.

Liftläroplanen utgår från:

 • ​ISO 18878 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare)
 • Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS2006:6 Användning av lyftandordningar och lyftredskap.
 • Samt LUR´s (liftutbildningsrådets) läroplan

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för liftar – mobila arbetsplattformar:

 • Liftens uppbyggnad
 • Daglig tillsyn
 • Riskbedömningar
 • Uppställning av lift
 • Markförhållanden
 • Liftens säkerhet och egenskaper
 • Färdigheter i manövrering.

Vi lägger fokus på en intressant och varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel.

Plats:

Antingen kommer du till oss så att vi utför en fullständig utbildning på alla liftklasser, A1, A3, B1 och B3, eller så kommer vi ut till din arbetsplats och utför utbildningen på de liftar som du ska köra i det riktiga arbetet.

Kursens längd:

​Teoretiska delen med självstudier: 2-4 timmar

Praktiska delen med instruktör: 2-6 timmar.

Pris:

2395 kr per deltagare

Intyg:

Det utbildningsbevis du får gäller i 5 år och ska sedan förnyas med en repetitionskurs.

Utbildningar

Snabbanslutning