• Hjullastarutbildning TYA

  Hjullastarutbildning TYA - DinUtbildare.se

Hjullastarutbildning TYA

För förare av hjullastare erfordras yrkesförarbevis – ett kompetensbevis på praktiska och teoretiska kunskaper. Kursen Hjullastarutbildning TYA innehåller all den teori som krävs.

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till den som yrkesmässigt ska arbeta som förare av hjullastare. 

Kursinnehåll:

Maskinförarutbildningens innehåll och genomförande regleras genom avtal som samordnas av TYA (transportbranschen) och BYN (byggnadsindustrin).

 • Validering (För deltagare med minst 4 000 timmars erfarenhet) 1 dag 
 • Ansvar och försäkringar 
 • Arbetsmiljölagstiftning 
 • Ergonomi 
 • Brandskydd 
 • Trafikregler och arbete på väg 
 • Maskinens konstruktion 
 • Mätningsteknik, laser och ultraljudsteknik 
 • Service och återfyllnadsarbeten 
 • Schaktningsarbete 
 • Lastning 
 • Vägbyggnad 
 • Redskap 

Kursens mål:

Utbildningens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker och ekonomisk förare. 

Kursens längd:

Utbildningen genomförs under 1 -3 dagar. 

Intyg:

Efter avslutad kurs med godkänt resultat erhålls utbildningsbok och kursintyg. Yrkesförarbevis erhålles när man har 30 mån eller 4000 timmars dokumenterad praktik samt klarat kompetensproven. 

Pris:

6 995 kr

Plats & datum:

Kontakta oss för mer info och bokning

Utbildningar

Snabbanslutning