• Grävmaskinsutbildning TYA

  Hjullastarutbildning TYA - DinUtbildare.se

Grävmaskinsutbildning TYA

För förare av grävmaskin erfordras yrkesbevis – ett kompetensbevis på praktiska och teoretiska kunskaper. Grävmaskinsutbildning TYA har innehåll och genomförande som regleras genom avtal som samordnas av TYA (transportbranschen) och BYN (byggnadsindustrin). 

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till den som yrkesmässigt ska arbeta som förare av grävmaskiner.

Kursinnehåll:

 • Validering. (För deltagare med minst 4000 timmars erfarenhet.) 
 • Ansvar och försäkringar 
 • Arbetsmiljölagstiftning 
 • Ergonomi 
 • Brandskydd 
 • Trafikregler och arbete på väg 
 • Maskinens konstruktion 
 • Mätningsteknik, laser och ultraljudsteknik 
 • Schaktningsarbete 
 • Service och återfyllnadsarbeten 
 • Lastning 
 • Vägbyggnad 
 • Grävning husgrund 
 • Grävning rörgrav 
 • Släntning 
 • Motor 
 • Dieselsystemet 
 • Hydraulsystemet 
 • Batteri 

Kursens mål:

Syftet är att utbilda deltagaren till en säker och ekonomisk grävmaskinsförare. 

Kursens längd:

Utbildningen genomförs under 1 -3 dagar. 

Intyg:

Efter avslutad kurs med godkänt resultat erhålls utbildningsbok och kursintyg. Yrkesförarbevis erhålles när man har 30 mån eller 4000 timmars dokumenterad praktik samt klarat kompetensproven. 

Plats & datum:

Kontakta oss för mer information och bokning

Utbildningar

Snabbanslutning