• Fordonsmonterad kran TYA

  Fordonsmonterad kran TYA - DinUtbildare.se

Fordonsmonterad kran Utbildning TYA

För förare av fordonsmonterade kranar krävs ett yrkesbevis, som är ett kompetensbevis på praktiska och teoretiska kunskaper. 

Grävmaskinsutbildning TYA har innehåll och genomförande som regleras genom avtal som samordnas av TYA (transportbranschen) och BYN (byggnadsindustrin). 

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till den som yrkesmässigt ska arbeta med fordonsmonterade kranar.

Kursinnehåll: 

 • Ansvar och försäkringar 
 • Arbetsmiljölagstiftning 
 • Ergonomi 
 • Olika former av lyft 
 • Kontrollera och hantera olika former av lyftredskap 
 • Maskinens konstruktion 
 • Utföra säkerhetskontroller, service samt underhåll 
 • Beräkna lyftförmåga via lyftdiagram 
 • Manövrera maskin efter teckengivning och radiodirigering 
 • Gällande bestämmelser rörande personlyft 
 • Kranplacering beroende på markförhållande 
 • Besiktnings- och fordonsbestämmelser 

Kursens mål:

Utbildningens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker och ekonomisk förare av fordonsmonterade kranar. 

Förkunskaper:

Traktorkort  

Intyg:

Efter avslutad kurs med godkänt resultat erhålls utbildningsbok och kursintyg. Yrkesbevis erhålles när man har 30 månader eller 4000 timmars dokumenterad praktik samt klarat kompetensproven. 

Pris:

6 995 kr

Plats & datum:

Kontakta oss för mer information och bokning

Utbildningar

Snabbanslutning