• Fallskydd med räddning – E-learning med praktik

    Utbildning i fallskydd för lift

Fallskydd med räddning

Utbildningen Fallskydd med räddning är en fördjupad kurs inom fallskydd. Denna utbildning ger dig värdefulla kunskaper och rätt förutsättningar för att kunna rädda en person som fallit.

I denna utbildning erbjuder vi självstudier på teoridelen via din dator eller mobiltelefon. Denna del kan du utföra när och där som det passar dig bäst.

Efter självstudierna träffar du din instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet för dig. Därefter gör du den praktiska delen.

I den praktiska delen går instruktören igenom räddningsdelen, riskbedömning och kontrollpunkter för daglig tillsyn. 

Målgrupp:

Alla som använder fallskydd. Att använda personligt fallskydd är förknippat med många risker. En välutbildad användare kan minimera riskerna och undvika olyckorna. Därför behövs utbildning. 

Kursmål:

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att du känner dig trygg på din arbetsplats.  Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för dig som ska jobba på höga höjder med personligt fallskydd. 

Kursens syfte:

Denna kurs har uppkommit för att Arbetsmiljölagen (1977:1160) finns. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren eller inhyrd personal har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §) 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns för att skydda arbetstagare mot olika typer av ohälsa oavsett om den är fysiskt, psykisk, kemiska risker eller exempelvis ergonomi. Det finns många olika föreskrifter för olika områden när det gäller personligt fallskydd.  

Vi kommer bland annat att beröra nedanstående författningssamlingar:

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall 

AFS 1982:3 Ensamarbete 

AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning  

(gäller för utrustningar som släppts före 21 april 2018 efter det styrs det av EU förordningen 2016/425) 

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 

AFS 2000:6 Mast- och stolparbete 

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning 

Kursupplägg:

Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Du kommer att bli utmanad genom hela utbildningen.  

Kursens längd: 

Teoretiska delen med självstudier: 2-4 timmar 

Praktiska delen med instruktör: 2-4 timmar. 

Intyg:

Det utbildningsbevis som du får gäller i 3 år och ska sedan förnyas med en repetitionskurs. 

Plats & datum:

Kontakta oss för mer information och bokning

Utbildningar

Snabbanslutning