• Fallskydd för lift – E-learning med praktik

    Utbildning i fallskydd för lift

Fallskydd för lift – E-learning med praktik

Vår utbildning Fallskydd för lift (e-learning) erbjuder självstudier på teoridelen via din dator eller mobiltelefon. Denna del kan du utföra när och där som det passar dig bäst.

OBS! Denna utbildning gäller endast Fallskydd för användning i mobila arbetsplattformar! 

Den praktiska delen av denna utbildning utförs samtidigt som du gör praktiken för lift. Den gör du tillsammans med din instruktör. På plats går ni genom selen, kopplingspunkter, riskbedömning samt räddningsplan och kontrollpunkter för daglig tillsyn. 

Du kan även utföra denna utbildning ihop med mobila arbetsplattformar/lift som en kombiutbildning. I den har vi satt ihop Lift med Fallskydd för lift. All praktik genomförs tillsammans och du behöver endast utföra ett slutprov. 

Denna kurs har uppkommit för att Arbetsmiljölagen (1977:1160) finns. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren eller inhyrd personal har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. (3 kap. 3 §)  

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns för att skydda arbetstagare mot olika typer av ohälsa oavsett om den är fysiskt, psykisk, kemiska risker eller exempelvis ergonomi. Det finns många olika föreskrifter för olika områden när det gäller personligt fallskydd. 

Målgrupp:

Alla som använder fallskydd i sitt arbete. Att använda personligt fallskydd är förknippat med många risker. En välutbildad användare kan minimera riskerna och undvika olyckorna. 

Kursens mål:

Vårt mål är att leverera en utbildning som gör att du känner dig trygg när du ska ha fallskydd på dig i en lift. Du lär dig hur man gör daglig tillsyn, vilket fallskydd man ska använda, vad arbetsmiljöverkets lagar innehåller och hur man tänker kring en räddningsplan. 

Den stora skillnaden på denna utbildning mot en traditionell fallskyddsutbildning är att vi fokuserar på hur man använder ett fallskydd i en lift, där ska man aldrig kunna ramla ur korgen. 

Kursinnehåll:

Vi kommer bland annat att beröra nedanstående författningssamlingar: 

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall 

AFS 1982:3 Ensamarbete 

AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning  

(gäller för utrustningar som släppts före 21 april 2018 efter det styrs det av EU förordningen 2016/425) 

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning 

Kursupplägg:

Vi lägger fokus på en varierad e-kurs som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Du kommer att bli utmanad genom hela utbildningen. 

Kursens längd:

Teoretiska delen inklusive slutprov: 2-4 timmar 

Praktiska delen med instruktör: ca. 1 timme 

Pris:

1 595 kr per deltagare

Intyg:

Det utbildningsbevis som du får gäller tills vidare. Vi rekommenderar en repetitionskurs efter 5 år. 

Utbildningar

Snabbanslutning