• Brandfarliga arbeten

    Utbildningen Brandfarliga arbeten- DinUtbildare.se

Brandfarliga arbeten

Kursen Brandfarliga Arbeten är en utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Kursen motsvarar konceptet “Heta Arbeten” från Brandskyddsföreningen. 

SVEBRA och Sveriges Byggindustrier har tagit fram Brandfarliga Arbeten som är en branschanpassad utbildning. Den som har genomfört utbildningen med godkänt resultat och innehar ett giltigt certifikat har behörighet att utföra tillfälliga brandfarliga arbeten enligt försäkringsbolagens villkor. 

Utbildningen är anpassad till förhållanden i olika branscher och ger förståelse för risksituationer som kan uppstå på just din arbetsplats. 

Målgrupp: 

Utbildningen vänder sig till dig som är tillståndsansvarig eller till dig som ska utföra ett tillfälligt brandfarligt arbete. 

Kursmål: 

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid tillfälliga brandfarliga arbeten så att risken för brand minimeras. 

Förkunskaper: 

Inga förkunskaper krävs 

Kursbevis och certifikat: 

Efter genomgången utbildning samt certifieringstest med godkänt resultat erhåller kursdeltagaren ett plastkort från Brandfarliga Arbeten, giltigt i 5 år. 

ID06: 

Alla deltagare som önskar kan beställa registrering av Brandfarliga Arbeten i ID06 kompetensdatabas. 

Kurslängd: 

7 timmar 

Pris:

2 495 kr per deltagare

Övrig information: 

Lunch och fika ingår. 

Utbildningar

Snabbanslutning