• Arbete på väg 1.1 – 1.3

    Arbete på väg steg 1.1-1.3 - DinUtbildare.se

Arbete på väg, steg 1.1-1.3

Utbildningen Arbete på väg 1.1 – 1.3 vänder sig till dig som utför vägarbete eller liknande arbete samt framför väghållningsfordon. Delar av utbildningen fungerar även rent informativt för andra målgrupper som exempelvis trafikanter, yrkesutövare eller körskoleelever. 

Utbildningen syftar till att ge en grundläggande förståelse och kunskap om trafiksäkerhetsfrågor i samband med arbete på väg. Utbildningen Arbete på väg tar även upp olika roller, ansvar och skyldigheter mellan till exempel arbetsgivare och arbetstagare, beställare och utförare. I kursen görs en genomgång av lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. 

Genomgång av personlig skyddsutrustning, definition på de olika zonindelningarna på en arbetsplats, trafikantbeteende, hastigheter och krockvåld, Trafikverkets, trafikingenjörens och projektledarens roll. 

Kursmål: 

Efter genomförd utbildning ska deltagaren ha grundläggande förståelse och kunskap om trafiksäkerhetsfrågor i samband med arbete på väg. Deltagaren skall vara medveten om de olika roller, ansvar och skyldigheter som gäller mellan till exempel arbetsgivare och arbetstagare, beställare och utförare samt ha kännedom om de lagar och regler som gäller för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. 

Målgrupp: 

Utbildningen Arbete på väg 1.1 – 1.3 vänder sig till dig som utför vägarbete eller liknande arbete samt framför väghållningsfordon. Delar av utbildningen fungerar även rent informativt för andra målgrupper som exempelvis trafikanter, yrkesutövare eller körskoleelever. 

Förkunskaper: 

Inga förkunskaper krävs. 

Kursbevis och certifikat: 

Efter godkänd och avslutat utbildning erhålls kursintyg. 

Kurslängd: 

8 timmar 

Pris:

2 495 kr per deltagare

Övrig information: 

Lunch och fika ingår 

Utbildningen Arbete på väg går även att få på distans, som e-learning 

Utbildningar

Snabbanslutning