• ADR 1.3

    Utbildningen ADR 1.3- DinUtbildare.se

ADR Grund Repetitionsutbildning

Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Kursens mål: 

Syftet med ADR  utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga. 

Målgrupp: 

Förare som transporterar farligt gods över vissa mängder, oavsett fordonets totalvikt, måste genomgå en grundläggande förarutbildning.

Förkunskaper: 

Inga förkunskaper krävs. 

Kursbevis och certifikat:

Efter genomförd kurs ska deltagarna avlägga ett prov framtaget av MSB. Alla ADR-prov skrivs på Trafikverket (istället som tidigare vid utbildningstillfället hos utbildningsanordnaren).

Kurslängd: 

Repetitionskurs 2 dagar

Pris:

3995 kr per deltagare

Övrig information: 

Lunch och fika ingår. 

Utbildningar

Snabbanslutning