• ADR 1.3

    Utbildningen ADR 1.3- DinUtbildare.se

ADR 1.3

ADR 1.3 är en utbildning för dig som hanterar farligt gods vid transport och dokumentation (värdeberäknad mängd, begränsad mängd eller reducerad mängd).

I utbildningen ingår allmänna bestämmelser för transport av farligt gods samt säkerhetsutbildning – risker och faror. Utbildningen kan även anpassas funktionsspecifikt till egen verksamhet. 

Till skillnad mot förarutbildningen så behövs inte godkännande eller tillstånd från MSB för att ge 1.3-utbildning. MSB utfärdar heller inte intyg om att personalen har genomgått denna utbildning. Är du osäker på vad just du eller ditt företag behöver så kontakta oss för råd. 

Kursens mål: 

Syftet med ADR 1.3 utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga. 

Målgrupp: 

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått ADR 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person. 

Förkunskaper: 

Inga förkunskaper krävs. 

Kursbevis och certifikat:

Efter godkänt teoretiskt prov erhåller kursdeltagaren ett certifikat. Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vartannat år är det lämpligt att även ADR 1.3-utbildningen repeteras med samma intervall. 

Kurslängd: 

5 timmar 

Pris:

1 795 kr per deltagare

Övrig information: 

Lunch och fika ingår. 

Önskar du genomföra ADR 1.3 kurs på distans? Inom kort finns den även som e-learning hos oss! 

Utbildningar

Snabbanslutning