• Våra kurser

    Våra utbildningar för trygga arbetsplatser
ADR 1.3

ADR 1.3 är en utbildning för dig som hanterar farligt gods vid transport och dokumentation. Utbildningen ger kännedom om regler, risker och faror som är förknippade med farligt gods.

Pris: 1795kr Info/Boka
Arbete på väg, steg 1.1-1.3

Utbildningen Arbete på väg 1.1 – 1.3 vänder sig till dig som utför vägarbete eller liknande arbete, samt framför väghållningsfordon. Du får grundläggande förståelse och kunskap om trafiksäkerhetsfrågor.

Pris: 2495kr Info/Boka
Brandfarliga arbeten

Kursen Brandfarliga Arbeten är en utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Kursen motsvarar konceptet “Heta Arbeten” från Brandskyddsföreningen.

Pris: 2495kr Info/Boka
E-kurs
Fallskydd för lift – E-learning med praktik

Den här utbildningen är för dig som ska ha fallskydd på dig i en lift. Du lär dig bland annat hur man gör daglig tillsyn, vilket fallskydd man ska använda och hur man tänker kring en räddningsplan. 

Pris: 1595kr Info/Boka
E-kurs
Fallskydd med räddning – E-learning med praktik

Utbildningen Fallskydd med räddning är en fördjupad kurs inom fallskydd. Denna utbildning ger dig värdefulla kunskaper och rätt förutsättningar för att kunna rädda en person som fallit.

Pris: kr Info/Boka
Fordonsmonterad kran TYA

För förare av fordonsmonterade kranar krävs ett yrkesbevis, som är ett kompetensbevis på praktiska och teoretiska kunskaper. Vår utbildning är reglerad och samordnad av TYA och BYN.

Pris: 6995kr Info/Boka
Grävmaskinsutbildning TYA

Grävmaskinsutbildning TYA vänder sig till dig som behöver yrkesbevis på praktiska och teoretiska kunskaper. Anpassad för den som yrkesmässigt ska arbeta som förare av grävmaskin.

Pris: kr Info/Boka
Hjullastarutbildning TYA

Hjullastarutbildning TYA är för den som yrkesmässigt ska arbeta med hjullastare. Utbildningens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till att bli en säker och ekonomisk förare. 

Pris: 6995kr Info/Boka
E-kurs
Liftutbildning – E-learning med praktik

I den här utbildningen är det fokus på säkerhet för dig som ska jobba med liftar. Målet är att du ska känna dig trygg när du ska ut och köra till exempel en saxlift, bomlift eller en släpvagnslift.

Pris: 2395kr Info/Boka
E-kurs
Minikran upp till 10 tonmeter – E-learning med praktik

Utbildningens mål är att ge en genomgående kännedom om de regler som gäller för minikranar upp till 10 tonmeter. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för dig som ska jobba med minikranar. 

Pris: kr Info/Boka
Motorsåg A + B

Teoretisk och praktisk motorsågsutbildning för dig som använder motorsåg på fritiden eller i arbetet. Utbildning för skogsägare, skogsarbetare eller entreprenörer.

Pris: 2495kr Info/Boka
Röjsågsutbildning RA/RB

RA är den grundläggande nivån som handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly. RB innefattar skogsröjning med betoning på arbetsteknik.

Pris: 2495kr Info/Boka
E-kurs
Säkrare lyft – E-learning med praktik

Denna utbildning är för dig som ska arbeta som lastkopplare eller signalman. Detta är en utvidgad utbildning för dig som vill arbeta i en säkrare miljö när du ska lastkoppla. 

Pris: 2295kr Info/Boka
Teleskoplastarutbildning TYA

Teleskoplastarutbildning TYA vänder sig till dig som yrkesmässigt ska arbeta som förare av teleskoplastare och därmed behöver yrkesbevis på praktiska och teoretiska kunskaper.

Pris: 6995kr Info/Boka
E-kurs
Traversutbildning – E-learning med praktik

I den här utbildningen är det fokus på säkerhet för dig som ska jobba med travers. Målet är att du ska känna dig trygg när du ska ut och köra travers.

Pris: 2695kr Info/Boka
Utbildning i HLR

Genom att låta all personal genomgå kurser i hjärt- och lungräddning så ökar möjligheterna till att rädda liv. I den här utbildningen lär vi ut hur man ger första hjälpen på plats.

Pris: 1495kr Info/Boka
Vuxen-HLR med hjärtstartare och L-ABC

Här en viktig utbildning som kan rädda liv. Utbildningen ger dig kunskaper i första hjälpen, hjärt- lungräddning samt att använda en halvautomatisk defibrillator, en så kallad hjärtstartare.

Pris: 6995kr Info/Boka
YKB Del 1

Delkurs 1 Här får kursdeltagarna kunskaper och en ökad förståelse av att spara bränsle, ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Pris: 1695kr Info/Boka
YKB Del 2

Delkurs 2 . Kursdeltagarna ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring samt känna till de villkor som gäller för lagliga transporter. 

Pris: 1695kr Info/Boka
YKB Del 3

Delkurs 3  Kursdeltagarna lär sig regler för arbetstider och färdskrivare samt får kunskaper om bestämmelser för passagerare, gods och transporter. 

Pris: 1695kr Info/Boka
YKB Del 4

Delkurs 4 – Kursdeltagarna lär sig att förebygga fysiska risker samt får en ökad kunskap om fysisk och psykisk förmåga. 

Pris: 1695kr Info/Boka
YKB Del 5

Delkurs 5 – Kursdeltagarna lär sig om kundbemötande och risker i trafiken samt att utföra transporter på ett tryggt och säkert sätt.

Pris: 1695kr Info/Boka
Snabbanslutning