• YKB Del 1 - DinUtbildare.se
  • Arbete på väg steg 1.1-1.3

Välkommen till

DinUtbildare.se

Vi erbjuder moderna utbildningar som ger trygghet till alla som arbetar inom transport, maskin, industri, skog och brandskydd

Läs mer

Våra kurser inom säkerhet & yrkeskompetens

E-kurs
Traversutbildning – E-learning med praktik

I den här utbildningen är det fokus på säkerhet för dig som ska jobba med travers. Målet är att du ska känna dig trygg när du ska ut och köra travers.

Pris: 2695kr Info/Boka
YKB Del 5

Delkurs 5 – Kursdeltagarna lär sig om kundbemötande och risker i trafiken samt att utföra transporter på ett tryggt och säkert sätt.

Pris: 1695kr Info/Boka
YKB Del 4

Delkurs 4 – Kursdeltagarna lär sig att förebygga fysiska risker samt får en ökad kunskap om fysisk och psykisk förmåga. 

Pris: 1695kr Info/Boka
YKB Del 3

Delkurs 3  Kursdeltagarna lär sig regler för arbetstider och färdskrivare samt får kunskaper om bestämmelser för passagerare, gods och transporter. 

Pris: 1695kr Info/Boka
YKB Del 2

Delkurs 2 . Kursdeltagarna ska efter utbildningen kunna de regler som gäller för lastning, lossning, lastsäkring samt känna till de villkor som gäller för lagliga transporter. 

Pris: 1695kr Info/Boka
YKB Del 1

Delkurs 1 Här får kursdeltagarna kunskaper och en ökad förståelse av att spara bränsle, ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Pris: 1695kr Info/Boka
Vuxen-HLR med hjärtstartare och L-ABC

Här en viktig utbildning som kan rädda liv. Utbildningen ger dig kunskaper i första hjälpen, hjärt- lungräddning samt att använda en halvautomatisk defibrillator, en så kallad hjärtstartare.

Pris: 6995kr Info/Boka
Teleskoplastarutbildning TYA

Teleskoplastarutbildning TYA vänder sig till dig som yrkesmässigt ska arbeta som förare av teleskoplastare och därmed behöver yrkesbevis på praktiska och teoretiska kunskaper.

Pris: 6995kr Info/Boka
E-kurs
Säkrare lyft – E-learning med praktik

Denna utbildning är för dig som ska arbeta som lastkopplare eller signalman. Detta är en utvidgad utbildning för dig som vill arbeta i en säkrare miljö när du ska lastkoppla. 

Pris: 2295kr Info/Boka
Röjsågsutbildning RA/RB

RA är den grundläggande nivån som handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly. RB innefattar skogsröjning med betoning på arbetsteknik.

Pris: 2495kr Info/Boka
Motorsåg A + B

Teoretisk och praktisk motorsågsutbildning för dig som använder motorsåg på fritiden eller i arbetet. Utbildning för skogsägare, skogsarbetare eller entreprenörer.

Pris: 2495kr Info/Boka
E-kurs
Minikran upp till 10 tonmeter – E-learning med praktik

Utbildningens mål är att ge en genomgående kännedom om de regler som gäller för minikranar upp till 10 tonmeter. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för dig som ska jobba med minikranar. 

Pris: kr Info/Boka
E-kurs
Liftutbildning – E-learning med praktik

I den här utbildningen är det fokus på säkerhet för dig som ska jobba med liftar. Målet är att du ska känna dig trygg när du ska ut och köra till exempel en saxlift, bomlift eller en släpvagnslift.

Pris: 2395kr Info/Boka
Utbildning i HLR

Genom att låta all personal genomgå kurser i hjärt- och lungräddning så ökar möjligheterna till att rädda liv. I den här utbildningen lär vi ut hur man ger första hjälpen på plats.

Pris: 1495kr Info/Boka
Hjullastarutbildning TYA

Hjullastarutbildning TYA är för den som yrkesmässigt ska arbeta med hjullastare. Utbildningens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till att bli en säker och ekonomisk förare. 

Pris: 6995kr Info/Boka
Grävmaskinsutbildning TYA

Grävmaskinsutbildning TYA vänder sig till dig som behöver yrkesbevis på praktiska och teoretiska kunskaper. Anpassad för den som yrkesmässigt ska arbeta som förare av grävmaskin.

Pris: kr Info/Boka
Fordonsmonterad kran TYA

För förare av fordonsmonterade kranar krävs ett yrkesbevis, som är ett kompetensbevis på praktiska och teoretiska kunskaper. Vår utbildning är reglerad och samordnad av TYA och BYN.

Pris: 6995kr Info/Boka
E-kurs
Fallskydd för lift – E-learning med praktik

Den här utbildningen är för dig som ska ha fallskydd på dig i en lift. Du lär dig bland annat hur man gör daglig tillsyn, vilket fallskydd man ska använda och hur man tänker kring en räddningsplan. 

Pris: 1595kr Info/Boka
E-kurs
Fallskydd med räddning – E-learning med praktik

Utbildningen Fallskydd med räddning är en fördjupad kurs inom fallskydd. Denna utbildning ger dig värdefulla kunskaper och rätt förutsättningar för att kunna rädda en person som fallit.

Pris: kr Info/Boka
Brandfarliga arbeten

Kursen Brandfarliga Arbeten är en utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Kursen motsvarar konceptet “Heta Arbeten” från Brandskyddsföreningen.

Pris: 2495kr Info/Boka
Arbete på väg, steg 1.1-1.3

Utbildningen Arbete på väg 1.1 – 1.3 vänder sig till dig som utför vägarbete eller liknande arbete, samt framför väghållningsfordon. Du får grundläggande förståelse och kunskap om trafiksäkerhetsfrågor.

Pris: 2495kr Info/Boka
ADR 1.3

ADR 1.3 är en utbildning för dig som hanterar farligt gods vid transport och dokumentation. Utbildningen ger kännedom om regler, risker och faror som är förknippade med farligt gods.

Pris: 1795kr Info/Boka

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
3 månader sedan

Har er verksamhet behov av Säkerhetsrådgivare?

Verksamheter som lämnar farligt gods till någon annan för transport eller transporterar farligt gods (inklusive lastar eller lossar) ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Skyldigheten att ha en säkerhetsrådgivare framgår av 11 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG). Där anges bland annat att den vars verksamhet omfattar transporter av farligt gods ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Detsamma gäller den som till någon annan lämnar farligt gods för transport. I 3 § LFG anges att med transport avses förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

I Sverige gäller kravet på att ha en säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, det vill säga väg, järnväg, sjö och luftfart. Reglerna gäller för både fysiska och juridiska personer, inklusive myndigheter.

MSB har i föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods (MSBFS 2015:9) meddelat undantag från reglerna om krav på säkerhetsrådgivare.

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att kravet gäller de verksamheter som transporterar farligt gods och de som lämnar farligt gods för transport under förutsättning att något undantag i 3 § MSBFS 2015:9 inte är tillämpligt.

An­svar och upp­gif­ter för sä­ker­hets­råd­gi­va­re
Säkerhetsrådgivaren ska under verksamhetsledningens ansvar se till att farligt gods avsänds och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden.

Säkerhetsrådgivaren ska vara ett instrument för verksamhetsledningen att åstadkomma hög säkerhet vid transport av farligt gods, bland annat genom att se till att bestämmelserna för transport av farligt gods uppfylls.

Det är viktigt att säkerhetsrådgivaren har kunskap om verksamheten för att kunna upprätta ändamålsenliga rutiner och instruktioner, rapportera om inträffade olyckor och tillbud samt sammanställa årsrapport om verksamheten avseende transport av farligt gods.

Kontakta oss om ni behöver en säkerhetsrådgivare
info@dinutbildare.se
... Se merSe Mindre

Ladda mer

Kommande utbildningar

Nyheter

Trafik

Förslag från EU-kommissionen om förlängning av YKB

21 feb, 2022

Licenser/YKB som gick ut mellan 1 sep 2020 – 30 apr 2021 får med detta undantag, förlängas i ytterligare 7 månader.

Arbetsmiljö

Alla vill vi väl komma hem från jobbet?

21 feb, 2022

Merparten av dödsolyckor i arbetet sker på arbetsplatser som är tillfälliga eller rörliga.

Arbetsmiljö

Välj rätt app för tillstånd vid heta brandfarliga arbeteten!

21 feb, 2022

I Sverige finns två olika certifikat och två olika appar, Brandfarliga Arbeten och Heta Arbeten. Men det finns en avgörande skillnad!

Om oss

DinUtbildare är en del av Edvardssons Transport & Service AB som startades 1989 med säte i Uddevalla, som drivs sedan 2008 av Fredrik Edvardsson. Målet är att våra utbildare ska både jobba som utbildare samt även jobba inom de områden vi utbildar i, allt för att få mer kunskap och förståelse.

Utbildningar håller i mesta dels inom västra Sverige men vi skräddarsyr utbildningar för er över hela landet om behov finns.

Snabbanslutning